Moneta osagarriak

Mikel Imaz: “Moneta sozial osagarriak. Testuingurua, tipologia eta Euskal Herriko kasuak”

Lan honetan, ekonomian aritzeko ohiko logika eta dinamika kapitalistetatik haratago, gizarteko komunitate ezberdinek eraiki eta martxan jarri dituzten bestelako moneta sistema osagarriak aztertzen saiatu naiz. Ikerketa honetan gaur egungo ohiko moneta sistema aztertzearekin ekin diot lanari eta marko teorikoa osatzeari, honek dauden gabeziak bistaratu eta baita moneta sozial osagarrien helburuak identifikatu eta ulertzeko bide ematen baitigu. Landa lanari edo aplikazio praktikoari dagokionez berriz, Euskal Herrian momentu honetan martxan aurki ditzakegun sei esperientzia aztertzeari ekin diot. 

20. Mikel Imaz.pdf — 1.1 MB