Albisteak

Teknikari lanposturako lanpoltsaren emaitza orokorrak

1. NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA:


2. EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA:


3. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA:


OHARRAK:

  1. Berdez markatutako hautagaiak elkarrizketa fasera pasatu dira.
  2. Oposizioaldian izartxoa duten hautagaiek (*), aldiz, ez dute fase hori gainditu eta, horren ondorioz, lan-poltsatik kanpo geldituko dira, 2018ko martxoaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 56. zenbakian argitaratutako 6.4 oinarriak zehazten duen moduan: «Gehienez, aurreko bi faseetan puntuaketarik handiena lortutako 15 hautagaiek (lurralde juridiko administratibo bakoitzeko bostek) izango dute elkarrizketa fasean parte hartzeko aukera». Seigarren oinarriaren 5. puntuak, era berean, hauxe xedatzen du: «Lan-poltsa gutxienez lehenengo bi faseetan parte hartu eta proba idatzia gainditu duten pertsonek osatuko dute, eskuratutako emaitzen hurrenkeran izango da osatua, handienetik txikienera, zazpigarren, zortzigarren eta bederatzigarren oinarrietan zehaztutako nondik norakoen arabera».

Albisteak